Werkveld - Gutachten - Makler

Planschäden-Risikoanalyse

Diese Seite ist nur auf Niederländisch erhältlich.


Planschade risicoanalyse bij ontwikkeling van uw tuinbouw bedrijf

Bij ontwikkeling van een bedrijf wilt u graag weten welke risico's u bij planontwikkeling loopt. Een van de risico's bij planontwikkeling is het planschade risico. Een planschade risicoanalyse bestaat uit zowel uit een taxatietechnische als een juridische beoordeling. Aelmans Tuinbouw Advvies beschikt  over uitgebreide kennis van de wet- en regelgeving en actuele jurisprudentie over planschade.

Wij kunnen voor u bij ontwikkeling van uw bedrijf een planschade risicoanalyse opstellen. Ook is het mogelijk om samen met u na te gaan wat de eventuele maatregelen zijn om het planschade risico in uw plan te verminderen.Aelmanstuinbouw.com maakt gebruik van cookies. Sluit deze melding