Haftungsausschluss

Diese Seite ist nur auf Niederländisch erhältlich.

Copyright © Aelmans Tuinbouw Advies. Alle rechten voorbehouden.Alle auteursrechten en andere (intellectuele eigendoms)rechten op alle teksten, geluiden, afbeeldingen, software en andere materialen op deze site zijn eigendom van de Aelmans Tuinbouw Advies.

De Aelmans Tuinbouw Advies zet zich in voor een zo zorgvuldig en accuraat mogelijke weergave van de gegevens op deze site. Ten alle tijde is de Aelmans Tuinbouw Advies gemachtigd om zonder verdere berichtgeving de informatie op deze site te wijzigen. Mochten er onjuistheden in de gegevens voorkomen of mocht de informatie niet meer actueel zijn, dan aanvaardt de Aelmans Tuinbouw Advies geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen hiervan.

Ook kan de Aelmans Tuinbouw Advies geen aansprakelijkheid aanvaarden indien er sprake mocht zijn van storingen of onderbrekingen van of fouten en/of vertraging in het verstrekken van informatie. de Aelmans Tuinbouw Advies garandeert niet dat naar haar gestuurde e-mails of andere elektronische berichten (via de lokale mailclient van een gebruiker, via electronische informatiedragers dan wel via reactieformulieren of andere communicatiemiddelen op de website) tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

De Aelmans Tuinbouw Advies aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen. de Aelmans Tuinbouw Advies heeft het recht om IP-adressen van de computer van waaruit de pagina bekeken wordt, de gebruikte browser (type) en versie, de pagina's die bezocht zijn en de datum en het tijdstip van het bezoek te registreren. Deze informatie wordt gebruikt om het gebruik van de site te monitoren en de verdere ontwikkeling van de site te bevorderen. Het gebruik van deze informatie leidt er niet toe dat identificeerbare persoonsgegevens worden verzameld of opgeslagen.

Wanneer u contact met ons opneemt, zijn wij gerechtigd informatie zoals uw naam, postadres, e-mail-adres, type verzoek en andere informatie die u ons gezonden heeft, op te slaan. Dergelijke informatie zal gebruikt worden om uw verzoek te kunnen beantwoorden.Aelmanstuinbouw.com maakt gebruik van cookies. Sluit deze melding