‹ Terug naar het overzicht

Investeren in zonnepanelen rendabel?

EEN SAMENVATTING VAN DE ACTUELE SUBSIDIE- EN FISCALE REGELINGEN VOOR DE AANSCHAF VAN ZONNEPANELEN: Veel ondernemers vragen zich af wat te doen met hun verduurzamingsopgave. Zelf investeren, dak verhuren, samenwerken met marktpartijen of nog een andere vorm. Er zijn een aantal regelingen die een investering in zonnepanelen voor bedrijven interessanter (lees: de terugverdientijd verkorten) maken. In dit bericht leggen we de belangrijkste regelingen kort uit. Hierbij moet onderscheid worden gemaakt in bedrijven met een kleinverbruik aansluiting (max 3x80 A) en bedrijven met een grootverbruik aansluiting (>3x 80 A).

  • Onderstaande regelingen A en B zijn specifiek voor een kleinverbruik aansluiting;
  • regeling C is voor alle ondernemers;
  • regeling D is specifiek voor agrarische bedrijven met een ondernemer jonger dan 41 jaar;
  • regeling E is voor bedrijven met een grootverbruik aansluiting of een grootverbruik aansluiting gaan realiseren.

A. Investeringssubsidie Duurzame Energie en energiebesparing (ISDE):

Alleen voor zakelijke kleinverbruik aansluiting (maximaal 3 x 80 A). Vooraf aanvragen via RVO. Inschrijven tot subsidiebudget is uitgeput. Voorwaarde dat elektraverbruik op de aansluiting in het voorafgaand jaar minimaal 50.000 kWh is. Aan te vragen capaciteit 15 t/m 100 kWp. Subsidie € 125,- per kWp. Er mag geen andere subsidie zijn verstrekt. Binnen 12 maanden na toekenning realiseren.

B. Energie Investeringsaftrek (EIA):

Fiscale aftrek van de winst van 45,5% over het investeringsbedrag in zonnepanelen met een minimaal vermogen van meer dan 15 kWp en aangesloten op een kleinverbruik aansluiting (maximaal 3 x 80 A). Kan niet worden gecombineerd met de ISDE. Melding binnen 3 maanden na aangaan investering via RVO. Vanaf € 2.500,- aan te vragen. Bij belastingtarief van 37,1% is het netto voordeel 16,9% van het investeringsbedrag.

C. Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA): 

Fiscale aftrek van de winst afhankelijk van totale investering in betreffende jaar. Vanaf € 2.400,- t/m € 59.170,- 28% van investeringsbedrag. Daarboven t/m € 109.574 is er een vaste aftrek van € 16.568,-  en daarna wordt het verminderd met 7,56% van het investeringsbedrag boven de € 109.574,-. Wat betekent dat er boven de € 328.721 geheel geen aftrek meer is. Bij 28% aftrek en 37,1% belastingtarief is het netto voordeel 10,4%.
De KIA kan met alle regelingen worden gecombineerd.

D. Plattelands Ontwikkelings Programma (POP3) Jonge landbouwers (JOLA):

Geldt voor investering in zonnepanelen door landbouwers jonger dan 41 jaar. Vooraf aanvragen via RVO. Aanvragen tot subsidiebudget is uitgeput en binnen de openstellingsperiode (1 x per jaar). Er is een offerte van de zonnepanelen nodig. Subsidie 30% van de investering met een minimum van € 10.000,- en een maximum van € 20.000,- Indien een samenwerking met oudere landbouwers wordt per oudere landbouwer in het samenwerkingsverband gekort met 20%. Mag niet worden gecombineerd met andere subsidies. Indien je meer op wekt dan je eigen elektraverbruik ben je energieleverancier en krijg je alleen subsidie voor de capaciteit die voor eigen verbruik voldoende zou zijn.

E. Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE++):

Alleen bij grootverbruik aansluiting (> 3 x 80 A). Vooraf aanvragen via RVO. Inschrijven bij openstelling (1x per jaar) voor het gekozen basisbedrag. Voor zonnepanelen op daken met een vermogen van 15 tot 1.000 kWp was dit basisbedrag maximaal € 0,08/kWh in 2020. Hier gaat nog een jaarlijks door RVO te bepalen correctiebedrag af voor de elektraopbrengst. Voor elektra voor eigen verbruik is dit correctiebedrag hoger. Voor 2021 is het basisbedrag nog niet exact bekend. Met de MSK toets bepaald RVO of er op de investering over subsidiëring van toepassing is en er dus wordt gekort op de subsidie. Binnen 18 maanden na toekenning realiseren.

Voorbeeldberekening:

Om de invloed van bovenstaande regelingen inzichtelijk te maken op het rendement is een voorbeeldsituatie doorgerekend. Voor een agrarisch bedrijf met een elektraverbruik van 65.000 kWh per jaar op een kleinverbruik elektra aansluiting van 3 x 80 A. Salderingsvoordeel nog 2 jaar maximaal en daarna in 8 jaar tijd afgebouwd. Afschrijving zonne-installatie 15 jaar.

Voldoende dakoppervlak voor zonnepanelen (zuidopstelling). Geen andere investeringen meegenomen in een belastingjaar. Winst is voldoende om fiscaal voordeel te benutten bij een belastingtarief van 37,1%.

Investering zonnepanelen tot aan de bestaande netaansluiting 70 kWp x € 550,- = € 38.500,-

Bij SDE++ voor eigen elektraverbruik en maximaal teruglevering op een nog te realiseren 3x250 A grootverbruik netaansluiting. Saldering eigen gebruik niet mogelijk. Investering € 20.000,- voor aanpassen netaansluiting. Investering zonnepanelen inclusief aanpassen tot aan de nieuwe elektra aansluiting 250 kWp x € 500,- = € 125.000,-. Geen extra jaarkosten voor Enexis voor de grootverbruik aansluiting t.o.v. kleinverbruik aansluiting.

Energieprijs piek € 0,055/kWh, dal € 0,045/kWh in beide situaties. Bij SDE++ correctiebedrag aangepast aan gekozen energieprijs. Energiebelasting en opslag duurzame energie volgens tarieven 2021.

Er is gerekend met 20% eigen vermogen en 80% lening tegen 2,5% rente.

In onderstaande tabel staan de diverse opties naast elkaar.


Bovenstaand overzicht is voor de eerste 15 jaar, wat ook de gekozen afschrijvingstermijn is.

Bovenstaande berekening is gebaseerd op de eerder genoemde uitgangspunten.

Heeft u vragen of wilt u uw situatie laten doorrekenen? Neem contact op met onze energiespecialist John van de Ven op 06 - 53 70 68 41.


Dit artikel heeft betrekking op de volgende werkvelden:

Auteur:
John van de VenAelmanstuinbouw.com maakt gebruik van cookies. Sluit deze melding