Werkveld - Vergunningen

Vergunningen

Vele activiteiten op het gebied van bouwen en milieu zijn door middel van vergunningverlening gereguleerd. Een vergunning (of ontheffing) is een officiële (noodzakelijke) toestemming van het bevoegd gezag om een bepaalde activiteit uit te kunnen voeren.

Bepaalde activiteiten zijn niet aan vergunningverlening gekoppeld, maar moeten worden gemeld bij het bevoegd gezag (veelal: de gemeente). Hierbij moet worden gedacht aan een sloopmelding of een melding in het kader van het Activiteitenbesluit.Het verkrijgen van de benodigde vergunningen bij activiteiten die zowel betrekking hebben op bouwen als op milieu, kan een langdurig en complex proces zijn. Het combineren en op het juiste moment indienen van vergunningen, of het melden van activiteiten, bespaart veel proceduretijd.De adviseurs van Aelmans Tuinbouw Advies  samen met de adviseurs van Aelmans Ruimte, Omgeving & Milieu B.V. hebben ervaring in het aanvragen van zowel eenvoudige als complexe vergunningen en meldingen. Wij informeren u graag over de mogelijkheden.Aelmanstuinbouw.com maakt gebruik van cookies. Sluit deze melding