Werkveld - Vergunningen

Milieuvergunning

Milieutoets / milieuvergunning

Bij het opstellen van een ruimtelijk plan moet een goed woon- en verblijfsklimaat worden gegarandeerd. De milieuaspecten van de omgeving, zoals bodem, geluid, milieuzonering, luchtkwaliteit en externe veiligheid, moeten hiertoe worden onderzocht. Ook moet worden onderzocht of de bestaande omgeving niet in haar belangen wordt geschaad.

Als dit tijdig in het proces gebeurt, zijn eventuele knelpunten vooraf bekend. Deze kunnen dan veelal worden opgelost. Wij bieden u goed en tijdig onderzoek en advies over de milieuaspecten. Als achteraf wordt geconstateerd dat milieukundige aspecten te weinig of op een verkeerde manier aan bod zijn gekomen, leidt dit tot vertraging en onnodige kosten. Het op tijd inwinnen van het juiste advies kan dus veel kosten en ergernis besparen.

Meer informatie?
Dhr. ing. H.N.J.M. (Hub) Steins Adviseur milieu en ruimtelijke ontwikkeling / Juridisch adviseur 06 - 20 39 78 03
hsteins@aelmans.com
Dhr. ing. H.N.J.M. (Hub) Steins
 
Bekijk het hele team van Vergunningen ›


Aelmanstuinbouw.com maakt gebruik van cookies. Sluit deze melding