Werkveld - Ruimtelijke ordening

Ruimtelijke ordening

Op basis van de behoeften van de klant zoeken onze adviseurs naar oplossingen die ze vertalen van regelgeving en beleid naar realiseerbare plannen. Oplossingsgericht denken is daarbij de leidraad.

De aanpak van onze adviseurs is gericht op: creativiteit, realiteit en haalbaarheid. U mag rekenen op een doortastende en vernieuwende aanpak, ook als daarbij buiten de gangbare paden moet worden getreden. Dit leidt vaak tot verrassende oplossingen voor uw ruimtelijke plannen en milieuvraagstukken. Onze adviseurs zijn gespecialiseerd in complexe vraagstukken op het gebied van Ruimte, Omgeving en Milieu. Ze zijn tevens deskundig op het juridische vlak. De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de Wet ruimtelijke ordening (Wro), de digitalisering van bestemmingsplannen, de Wet milieubeheer (Wmb) en het Activiteitenbesluit (Barim) zijn hun vakgebied.Het uitwerken en aanleveren van bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen, die aan alle gestelde eisen voldoen, kunt u aan onze adviseurs toevertrouwen.Aelmanstuinbouw.com maakt gebruik van cookies. Sluit deze melding