Werkveld - Ruimtelijke ordening

Planschadeprocedures

Planschade

Als gevolg van planologische wijzigingen (o.a. bij bestemmingsplanwijziging of verlening omgevingsvergunning) kan er planschade ontstaan. Dit kan directe planschade (planologische wijziging op eigen perceel met schade tot gevolg) zijn of indirecte planschade (planologische wijziging op perceel van derden met schade tot gevolg).

De planschade kan zich uiten in vermogensschade en in inkomensschade.


Aelmans Tuinbouw Advies kan voor u de volgende diensten verrichten:

  • Indienen gemotiveerd planschadeverzoek en advisering en begeleiding van de gehele procedure (incl. bijwonen van zittingen bij rechtbank en Raad van State);
  • Opstellen planschaderisicoanalyse;
  • Overige bijbehorende advisering.

De taxateurs van Aelmans Tuinbouw Advies ondersteunen hierbij indien waardebepalingen/taxaties gewenst/vereist zijn. Neem gerust contact op met Giel Pouls indien u meer informatie nodig heeft over dit onderwerp.

Meer informatie?
Dhr. Ing. A.M.C.M. (Ton) Crasborn Adviseur milieu en ruimtelijke ontwikkeling / Juridisch adviseur 06 - 53 58 89 39
tcrasborn@aelmans.com
Dhr. Ing. A.M.C.M. (Ton) Crasborn
 
Bekijk het hele team van Ruimtelijke ordening ›


Aelmanstuinbouw.com maakt gebruik van cookies. Sluit deze melding