Werkveld - Vergunningen

Melding ontgronding

Niet voor alle grote ontgrondingen is een vergunning van de provincie nodig. In de verordening Ontgrondingen staat wanneer een melding van de werkzaamheden genoeg is.

Een melding van een ontgronding moet minimaal 8 weken voor aanvang van de werkzaamheden worden ingediend. De provincie is bevoegd gezag. Aelmans Tuinbouw Advies kan deze melding voor u in orde maken en zorgen dat alles goed geregeld is met betrekking tot de ontgronding die nodig is voor uw bedrijf.

Meer informatie?
Dhr. ing. H.N.J.M. (Hub) Steins Adviseur milieu en ruimtelijke ontwikkeling / Juridisch adviseur 06 - 20 39 78 03
hsteins@aelmans.com
Dhr. ing. H.N.J.M. (Hub) Steins
 
Bekijk het hele team van Vergunningen ›


Aelmanstuinbouw.com maakt gebruik van cookies. Sluit deze melding