‹ Terug naar het overzicht

Subsidieregeling Energie-efficiëntie en Hernieuwbare energie Glastuinbouw 2021 (EHG)

Bent u een glastuinder en wilt u investeren in energie-efficiënte en hernieuwbare energie? Dan kunt u van 1 april t/m 31 december 2021 subsidie aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). U krijgt maximaal 25% vergoed van de kosten die onder de subsidie vallen. Het subsidiebedrag per aanvraag is minimaal € 5.000. De maximale subsidie is afhankelijk van de investering. Het totaal beschikbare budget is 18 mln. euro.

De investeringen waarvoor u subsidie kunt aanvragen zijn;

Tweede energiescherm (min. 45% energie-besparing en max. 25% lichtafscherming

Max € 250.000 en max € 7/m2 bij >40.000 m2 of max € 8/m2 tot 40.000 m2

aansluiting warmtenetwerk of -cluster         

Max € 150.000

aansluiting biogas-of kooldioxidenetwerk of cluster     

Max € 50.000

luchtbehandelingssysteem

Max € 375.000 en max € 30/m2

Mogelijke uitbreiding subsidiabel technieken (ligt ter goedkeuring bij de Europese Commissie):

  1. hogedruk vernevelingsinstallatie voor kaskoeling
  2. energiescherm inclusief ophogen kas en verdekken met diffuus glas met tweezijdig AR coating
  3. vervanging van alle aanwezige SON-T belichting door LED-belichting in betaande kassen of installatie van LED-belichting in nieuwbouwkassen en onbelichte bestaande kassen

De subsidie wordt alleen verstrekt voor de kosten (exclusief btw) die u heeft gemaakt voor de aanschaf van nieuwe apparatuur. RVO behandelt aanvragen in volgorde van binnenkomst, op basis van de datum van ontvangst van een volledige aanvraag. U moet de gecombineerde opgave 2021, inclusief de emissieaangifte CO2, ingediend hebben voordat u een aanvraag indient. Als het budget overschreden is, bepaalt een loting de volgorde van behandeling. U bent ingeschreven bij de kamer van koophandel en voert de investering uit in Nederland en u heeft vóór het indienen van de aanvraag een overeenkomst gesloten met de leverancier. In deze overeenkomst is een ontbindende voorwaarde opgenomen voor het geval dat RVO u de subsidie niet toekent. Als subsidie wordt toegekend moet deze binnen 2,5 jaar worden gerealiseerd.

Aelmans Adviesgroep kan deze subsidie voor u aanvragen en u begeleiden met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde opdrachtbevestiging voor de subsidiabele investering en het vervolgtraject.

Indien u vragen heeft over deze regeling kunt u vrijblijvend contact met mij opnemen.


Meer informatie?
Dhr. Ing. J. (John) van de Ven Adviseur energie en subsidies 06 - 53 70 68 41
jvandeven@aelmans.com
Dhr. Ing. J. (John) van de VenBekijk LinkedIn-profiel

Dit artikel heeft betrekking op de volgende werkvelden:Aelmanstuinbouw.com maakt gebruik van cookies. Sluit deze melding