‹ Terug naar het overzicht

Subsidieregeling Marktintroductie Energie-innovatie (MEI) glastuinbouw open van 11 april t/m 10 mei 2024

Voor ondernemers met een glastuinbouwbedrijf die willen gaan investeren in een innovatieve energiezuinige kas of duurzaam energiesysteem is van 11 april t/m 10 mei 2024 de Subsidieregeling Marktintroductie Energie-innovatie open. Deze financiƫle stimuleringsregeling moet bijdragen aan een versnelde marktintroductie van nieuwe innovatieve energiesystemen die leiden tot een verminderde CO2-emissie.

Subsidie kan worden verstrekt voor investeringen in een kas of een kasenergiesysteem die lijden tot verbetering van energie-efficiëntie of de inzet van duurzame energie.

De innovatieve kassen waarin wordt geïnvesteerd moeten onder andere aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • De kas moet voorzien zijn van een diffuus kasdek met lichttransmissie voor PAR-licht die minimaal 73% hemisferisch op gewashoogte is.
  • De kas moet een Hazefactor hebben van minimaal 35%.
  • De kas moet voorzien zijn van minimaal 2 onafhankelijk van elkaar en tegelijkertijd te sluiten energieschermen.
  • De kas moet minimaal een hoog isolerend energiescherm hebben voor de nacht.
  • De kas moet minimaal een energiescherm met een 70% hemisferisch lichtdoorlatendheid voor overdag hebben.
  • U waarde kas met gesloten schermen volgens IDT methode 2007 is maximaal 3.

Voor investeringen in een kasenergiesysteem moet ten minsten een CO2 reductie van 25% uit de kassen en een primaire energiebesparing van 15% op nationaal niveau worden behaald. De reductie van primaire energie wordt bereikt door gebruik te maken van hernieuwbare energie, zoals bio-energie en zonne-energie.

De investering moet zich in de beginfase van de marktintroductie bevinden. Concreet betekent dit dat de investering op minder dan 5% van het potentiële areaal of ondernemingen wordt toegepast en indien minder dan 15 vergelijkbare aanvragen zijn toegekend.

De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal 40% (MKB) of 30% (geen MKB) van de investering met een maximum van € 1,5 miljoen per aanvrager. U kunt subsidie aanvragen van 11 april t/m 10 mei 2024.  Voor de MEI-regeling is een budget gereserveerd van € 8,5 miljoen. De plannen met de meeste bijdrage aan besparing van primaire energie en CO2 uitstoot en technisch, teelttechnisch en economisch het meeste perspectief hebben komen het eerst in aanmerking voor subsidie. Voor een succesvolle aanvraag is een goede voorbereiding cruciaal. Wij kunnen u daarbij helpen. Ook de aanvraag kunnen wij voor u verzorgen.

Indien u meer informatie wenst kunt u vrijblijvend contact met mij opnemen.

John van de Ven

jvandeven@aelmans.com

Tel: 06-53706841


Meer informatie?
Dhr. Ing. J. (John) van de Ven Adviseur energie en subsidies 06 - 53 70 68 41
jvandeven@aelmans.com
Dhr. Ing. J. (John) van de VenBekijk LinkedIn-profiel

Dit artikel heeft betrekking op de volgende werkvelden:Aelmanstuinbouw.com maakt gebruik van cookies. Sluit deze melding