Verplaatsing boomkwekerij

In Maasbree ligt een boomkwekerij in een gebied waarvan men voornemens is het te ontwikkelen als tuinbouwgebied. Om die reden wordt besloten een andere locatie te zoeken voor de boomkwekerij.

In Helden wordt een vervangende locatie gevonden. Op deze locatie rust echter een agrarische bestemming. Op de nieuwe locatie diende echter wel enkele voorzieningen getroffen te worden. Om de bouw van een bedrijfswoning, een loods van 2.568 m2, teeltondersteunende voorziening in de vorm van een foliekas van 9.360 m2, een bassin van 2.824 m2 en circa 3 ha. containervelden mogelijk te maken, diende er dan ook een bestemmings-planprocedure gestart te worden.

De volgende werkzaamheden zijn door ons verricht:

  • Advisering omgevingsvergunning (onderdelen milieu en bouw)
  • Begeleiding en advisering ruimtelijke procedure
  • Opstellen wijzigingsplan
  • Bouwbegeleiding
Meer informatie?
Dhr. Ing. A.M.C.M. (Ton) Crasborn Adviseur milieu en ruimtelijke ontwikkeling / Juridisch adviseur 06 - 53 58 89 39
tcrasborn@aelmans.com
Dhr. Ing. A.M.C.M. (Ton) Crasborn

Deze referentie heeft betrekking op de volgende werkvelden:Aelmanstuinbouw.com maakt gebruik van cookies. Sluit deze melding