Uitbreiding huisvesting seizoenarbeiders op aardbeienbedrijf

Gebruik van teeltondersteunende maatregelen stellen aardbeientelers in staat het oogstseizoen te verlengen. Door uitbreiding van het bedrijf en verlenging van het teeltseizoen hebben ze behoefte aan meer personeel dat voor een groter deel van het teeltseizoen op het bedrijf werkzaam kan zijn. In het verlengde daarvan is er voor langere termijn een groeiende behoefte aan geschikte huisvesting op het bedrijf.

Ten behoeve van de uitbreiding van de huisvesting / accommodatie voor seizoenarbeiders hebben we:

  • de mogelijkheden getoetst aan provinciaal en gemeentelijk beleid - daarbij is rekening gehouden met eisen op het gebied van welzijn en veiligheid
  • de bestemmingsplan procedure begeleid en geadviseerd
  • onze deskundigheid ingezet t.b.v. het vergunningtraject 
Meer informatie?
Dhr. Ing. A.M.C.M. (Ton) Crasborn Adviseur milieu en ruimtelijke ontwikkeling / Juridisch adviseur 06 - 53 58 89 39
tcrasborn@aelmans.com
Dhr. Ing. A.M.C.M. (Ton) Crasborn

Deze referentie heeft betrekking op de volgende werkvelden:Aelmanstuinbouw.com maakt gebruik van cookies. Sluit deze melding