Huisvesting buitenlandse werknemers champignonkwekerij

Een champignonkwekerij te Weert is van plan zijn teeltoppervlakte uit te breiden en voornemens over te stappen naar biologische teelt. Als gevolg hiervan zal de behoefte aan werknemers flink groeien. Om de buitenlandse werknemers die hiervoor nodig zijn te kunnen huisvesten, is de kweker van plan een logiesgebouw te realiseren op het huidige erf.

Op basis van de beleidsnota ‘Huisvesting buitenlandse werknemers’ van de gemeente Weert zijn zij voornemens medewerking te verlenen aan het initiatief. Hiervoor is echter wel een bestemmingsplanwijziging nodig.

De volgende werkzaamheden zijn door ons verricht:

  • Advisering omgevingsvergunning (onderdelen milieu en bouw)
  • Begeleiding en advisering ruimtelijke procedure
  • Opstellen wijzigingsplan
Meer informatie?
Dhr. Ing. A.M.C.M. (Ton) Crasborn Adviseur milieu en ruimtelijke ontwikkeling / Juridisch adviseur 06 - 53 58 89 39
tcrasborn@aelmans.com
Dhr. Ing. A.M.C.M. (Ton) Crasborn

Deze referentie heeft betrekking op de volgende werkvelden:Aelmanstuinbouw.com maakt gebruik van cookies. Sluit deze melding