Werkveld - Ökonomie

Betriebsgründung/-expansion

Diese Seite ist nur auf Niederländisch erhältlich.


Ondernemers zijn voortdurend bezig met het maken van plannen. Bij startende ondernemers gaat dit over het oprichten van een bedrijf en bij gevestigde ondernemers gaat het over uitbreiding en/of verbouwplannen.Naast zaken als een bedrijfsnaam, inschrijving bij de Kamer van Koophandel, het maken van een ondernemersplan, het financieren van het bedrijf en verzekeringen loopt u bij het oprichten en/of uitbreiden van uw bedrijf ook tegen regels op het vlak van Omgevingsrecht en Milieu (de Wet milieubeheer) aan.

Om uw bedrijfsplannen uit te voeren moet u op een aantal punten in overleg met de overheid (in de regel gemeente en/of provincie). Dit heeft dan te maken met mogelijke beperkingen op het gebied van ruimtelijke ordening (te kleine bouwkavel in bestemmingsplan), het aanvragen van vergunningen, het oprichten van gebouwen en/of milieuregels.Dit zijn zaken die door ondernemers vaak als ‘moeilijk, complex en bureaucratisch’ worden ervaren. Een goede begeleiding en advies is hierbij in de regel wenselijk en noodzakelijk.

Aelmans Tuinbouw Advies is een adviesbureau dat u kan begeleiden bij het concretiseren van uw bedrijfsplannen. Wij begeleiden u bij het uitwerken van uw bedrijfsplannen, het aanvragen van omgevingsvergunningen, het voeren van bestemmingsplanprocedures en werken de daarbij noodzakelijke rapporten voor u uit, zodat deze trajecten zo snel en soepel mogelijk worden doorlopen.

Wij kunnen u ondersteunen bij:

  • Het onderzoeken van de ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden binnen het bestaande (vigerende) bestemmingsplan
  • Het maken van een BedrijfsOntwikkelingsPlan (BOP) waarin uw plannen worden beschreven
  • Het toetsen van uw plannen aan het Limburgs Kwaliteits Menu (LKM) en/of de Brabantse Zorgvuldigheids Score Veehouderij (BZV)
  • Het opstellen van Ruimtelijke Onderbouwingen en het opstellen/wijzigen van bestemmingsplannen (postzegelplannen, partiële herzieningen en/of wijzigingsplannen)
  • Het uitwerken en aanvragen van Omgevingsvergunningen (bouw, aanleg, sloop, kap etc.) en ook aanvragen voor het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening
  • Het uitvoeren van technische onderzoeken (bodem, watertoets, geluid, milieuzonering, luchtkwaliteit, externe veiligheid, archeologie, verkeer, parkeren, landschappelijke inpassing en flora- en fauna)
  • Het aanvragen van een milieuvergunning (omgevingsvergunning milieu) of het doen van een milieumelding in het kader van het Activiteitenbesluit (BARIM)
Mehr Infos?
Herr Ing. A.A.M. (Adrie) van Oerle Adviseur / financieringsspecialist 06 - 22 85 49 51
avanoerle@aelmans.com
Herr Ing. A.A.M. (Adrie) van OerleBekijk LinkedIn-profiel
 
Sehen Sie das gesamte Team Ökonomie ›


Aelmanstuinbouw.com maakt gebruik van cookies. Sluit deze melding