Werkveld - Raumordnung

Nutzungsplanverfahren

Diese Seite ist nur auf Niederländisch erhältlich.


Bestemmingsplan / postzegelplannen

Sinds de invoering van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) op 1 juli 2008 is het bestemmingsplan weer het centrale planologische figuur in de ruimtelijke ordening. In een bestemmingsplan ligt vast wat er in een gemeente met de ruimte mag gebeuren. Zo wordt in een bestemmingsplan aan elk perceel een bestemming gegeven en is hierin opgenomen of en hoe er gebouwd mag worden. Daarnaast bevat een bestemmingsplan op perceelsniveau een regeling voor het toegestane gebruik.

Afhankelijk van de omvang en inhoud van het plan of het spraakgebruik, kunnen er ook andere benamingen voor bestemmingsplannen zijn. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Wijzigingsplannen
  • Postzegelplannen
  • Partiële herzieningen
  • Uitwerkingsplannen
  • Inpassingsplannen

De adviseurs van Aelmans Tuinbouw Advies beschikken over specialistische kennis van het omgevingsrecht en kunnen u bijstaan met het opstellen van allerlei bestemmingsplannen. Ook het uitvoeren of begeleiden van de hiervoor benodigde onderzoeken is aan ons toevertrouwd. Uiteindelijk is het bestemmingsplan vaak het instrument om de door u gewenste oplossing te bereiken. Onze adviseurs kunnen u adviseren en bijstaan in het voortraject waarin de aanvliegroute voor uw oplossing wordt bepaald. Ook het verlenen van juridische bijstand tijdens de planprocedure beschouwen wij als een vast onderdeel van onze dienstverlening.

Mehr Infos?
Herr Ing. A.M.C.M. (Ton) Crasborn Adviseur milieu en ruimtelijke ontwikkeling / Juridisch adviseur 06 - 53 58 89 39
tcrasborn@aelmans.com
Herr Ing. A.M.C.M. (Ton) Crasborn
 
Sehen Sie das gesamte Team Raumordnung ›


Aelmanstuinbouw.com maakt gebruik van cookies. Sluit deze melding