Werkveld - Bouw en techniek

Veiligheids- en gezondheidsplan

Voor een Veiligheid- en Gezondheidsplan (V&G-plan) is een document nodig waarin wordt beschreven wat er binnen een (bouw)project is geregeld ten aanzien van de veiligheid en gezondheid voor werkenden. In het plan worden zowel de risico’s als beheersmaatregelen beschreven, maar ook de betrokken partijen en de samenwerking op V&G-gebied.

Het Arbobesluit afdeling Bouwproces, artikel 2.28 verplicht de opdrachtgever in een aantal duidelijk omschreven gevallen een veiligheids- en gezondheidsplan (V&G-plan) op te (laten) stellen. In de eerste plaats is een V&G-plan bedoeld om die risico’s te beschrijven, die in de ontwerpfase niet of onvoldoende kunnen worden weggenomen. Het V&G-plan beschrijft ook het vastleggen van planning, samenwerking en overleg met de uitvoerende partijen tijdens de realisatie van het project.

Meer informatie?
Dhr. Ing. J. (John) van de Ven Adviseur energie en subsidies 06 - 53 70 68 41
jvandeven@aelmans.com
Dhr. Ing. J. (John) van de VenBekijk LinkedIn-profiel
 
Bekijk het hele team van Bouw en techniek ›


Aelmanstuinbouw.com maakt gebruik van cookies. Sluit deze melding