Werkveld - Economie

Grond- en pachtzaken

De basis onder veel agrarische bedrijven wordt gevormd door grond. Heeft u slechts behoefte aan een deskundige die de wereld van grond- en pachtzaken goed kent? Een partij die uw belangen behartigt of u bijstaat met kennis van zaken en de juiste contacten.

Pachtzaken kunnen complex zijn. Daarvoor is uitgebreide kennis van actuele wet- en regelgeving een eerste vereiste. Wat zijn de rechten van pachter en verpachter? Hoe zit het met productierechten zoals toeslagrechten en suikerbietenquota? Hoe zit het met mestafzet? Op dit soort vragen geeft Aelmans graag antwoord. Pachtregelgeving is complex door de vele wetswijzigingen, de dwingendrechtelijke bepalingen en de variatie in contractvorm.

Aelmans adviseert u graag over bestaande pachtovereenkomsten, bijvoorbeeld bij:

  • Pachtprijsaanpassing of onenigheid over de pachtprijs
  • Indeplaatsstelling door aan- en bloedverwanten
  • Pachtbeëindiging
  • Verrekening van productierechten en pachtersinvesteringen bij pachtbeëindiging

Of u nu pachter bent of verpachter. Of het nu gaat om de oude pachtvorm of de geliberaliseerde pachtvorm. Een goed advies kan later problemen voorkomen.

Meer informatie?
Dhr. Ing. J.V.M. (Jo) Aelmans Bedrijfsadviseur / Onteigeningsdeskundige / Be√ędigd rentmeester / Taxateur 06 - 21 83 80 96
jaelmans@aelmans.com
Dhr. Ing. J.V.M. (Jo) AelmansBekijk LinkedIn-profiel
 
Bekijk het hele team van Economie ›


Aelmanstuinbouw.com maakt gebruik van cookies. Sluit deze melding