Werkveld - Genehmigungen

Flächennutzungsgenehmigung

Diese Seite ist nur auf Niederländisch erhältlich.


U wilt uw bedrijf uitbreiden en heeft ideeën voor een nieuwe kas of loods? Past uw idee binnen de wettelijke kaders? De specialisten van Aelmans Tuinbouw Advies werken uw ideeën en wensen graag uit tot een concreet bouwplan en kunnen uw aanvraag omgevingsvergunning bouw begeleiden. Wij hebben jarenlange ervaring op dit gebied.

Onze uitgangspunten:

  • het ontwerp heeft oog voor functionaliteit en arbeidsefficiëntie.
  • we denken goed na over de gewenste bedrijfsopzet. Zodat ontwikkelingen (groei) ook in de toekomst mogelijk blijven;
  • hiernaast sluit het ontwerp voor de nieuwe kas of uitbreiding aan op al bestaande kassen en gebouwen;
  • ook houdt het ontwerp een relatie met de omgeving. De welstandcommissie moet immers ook een positief advies geven;
  • waar mogelijk maken we gebruik van innovatieve concepten (energie en materiaalgebruik)

Indien u een nieuw bouwwerk wilt oprichten of een bestaand bouwwerk wilt uitbreiden of veranderen is in veel gevallen een bouwvergunning nodig. Sinds 1 oktober 2010 gaat dit via de omgevingsvergunning. Dit betekent o.a. dat de bouwaanvraag digitaal, via het omgevingsloket, ingediend wordt. 

Voor een aantal bouwwerken/verbouwingen is geen omgevingsvergunning bouwen vereist (vergunningsvrij). Dit is o.a. afhankelijk van het soort bouwwerk, de plaats en de afmeting van het bouwwerk.

Mehr Infos?
Herr ing. H.N.J.M. (Hub) Steins Adviseur milieu en ruimtelijke ontwikkeling / Juridisch adviseur 06 - 20 39 78 03
hsteins@aelmans.com
Herr ing. H.N.J.M. (Hub) Steins
 
Sehen Sie das gesamte Team Genehmigungen ›


Aelmanstuinbouw.com maakt gebruik van cookies. Sluit deze melding