Werkveld - Genehmigungen

Konstruktionsberechnungen

Diese Seite ist nur auf Niederländisch erhältlich.


Heeft u voor het realiseren van een bouwproject een omgevingsvergunning nodig, dan wordt er doorgaans een constructierapport vereist.

In dit rapport moet worden aangetoond dat gedurende de levensduur van  de constructie de theoretische uiterste grenswaarde met betrekking tot het bezwijken niet wordt overschreden om zodoende risico's tijdens de gebruiksduur te vermijden. Met andere woorden: Constructieberekeningen worden gemaakt om te bepalen of een bouwwerk veilig is voor gebruik.

De voorwaarden voor veiligheid zijn vastgelegd in diverse normen, die onder meer zijn toegespitst op het volgende: 
Definities van de belastingen en belastingcombinaties, voorwaarden voor de stabiliteit en het dynamische gedrag, toelaatbare materialenspanningen. Ook als u geen vergunning nodig heeft is het in bepaalde gevallen raadzaam om, uit het oogpunt van veiligheid, constructieberekeningen te laten opstellen. Denk hierbij aan een stalen ligger bij een muurdoorbraak of de dakconstructie van een (vergunningvrije) aanbouw.

Mehr Infos?
Herr Ing. J.P. (Hans) Verdonschot Projectleiding bouw en techniek 06 - 22 41 70 99
hverdonschot@aelmans.com
Herr Ing. J.P. (Hans) VerdonschotBekijk LinkedIn-profiel
 
Sehen Sie das gesamte Team Genehmigungen ›


Aelmanstuinbouw.com maakt gebruik van cookies. Sluit deze melding