Werkveld - Genehmigungen

Berechnung des Energieleistungskoeeffizienten einer Wohnfunktion

Diese Seite ist nur auf Niederländisch erhältlich.


EPW-berekening

In de energieprestatienorm van woonfuncties en woongebouwen (EPW) staat hoe de energie-efficiëntie van een nieuwe woning in één getal kan worden uitgedrukt. Het resultaat van de berekening volgens de EPW is de energieprestatiecoëfficiënt (EPC). 

De EPC drukt globaal uit hoe energiezuinig een gebouw is. Hoe lager de EPC, hoe zuiniger het gebouw. Bij het berekenen van de EPC ga je uit van een gemiddeld energiegebruik door de gebruikers van het gebouw. De EPC houdt dus geen rekening met zuinige of juist verspillende gebruikers.

Mehr Infos?
Herr Ing. J.P. (Hans) Verdonschot Projectleiding bouw en techniek 06 - 22 41 70 99
hverdonschot@aelmans.com
Herr Ing. J.P. (Hans) VerdonschotBekijk LinkedIn-profiel
 
Sehen Sie das gesamte Team Genehmigungen ›


Aelmanstuinbouw.com maakt gebruik van cookies. Sluit deze melding