Werkveld - Genehmigungen

Feuerlastberechnung Betriebsräumlichkeiten

Diese Seite ist nur auf Niederländisch erhältlich.


Met een berekening van de aanwezige maximale vuurbelasting volgens de methode beheersbaarheid van Brand zijn op basis van gelijkwaardigheid veel grotere brandcompartimenten mogelijk dan op basis van de prestatie-eisen van Bouwbesluit 2012 is toegestaan (in het huidige bouwbesluit is 2.500 m2 toegestaan en in het oude besluit was slechts 1.000 m2 toegestaan). 


Voordeel kan zijn dat de ruimte niet voorzien behoeft te worden van brandscheidingen en bijbehorende voorzieningen. De berekeningen en toelichting van het brandveiligheidsconcept wordt in een heldere rapportage beschreven. Het rapport is geschikt voor indiening bij het lokale bevoegde gezag.

De tijdsduur ten aanzien van de constructieve brandveiligheid van de bouwconstructie van een bouwwerk kan met 30 minuten bekort worden, indien de volgens NEN 6090 bepaalde permanente vuurbelasting van het brandcompartiment niet groter is dan 500 MJ/m². Voor het gebouw berekenen wij deze permanente vuurbelasting, waarmee de reductie kan worden bevestigd.

Middels de vuurlastberekening kan in veel gevallen dus aangetoond worden dat de vuurlast in geval van brand dermate laag is dat compartimentering van ruimten niet nodig is. In dat geval kunnen compartimenten groter worden uitgevoerd dan 2.500 m2. Extra brandwanden en branddeuren zijn dan niet nodig.

Mehr Infos?
Herr ir. R. (René) Sleutel Projectleiding bouw en techniek 06 - 20 84 58 97
rsleutel@aelmans.com
Herr ir. R. (René) SleutelBekijk LinkedIn-profiel
 
Sehen Sie das gesamte Team Genehmigungen ›


Aelmanstuinbouw.com maakt gebruik van cookies. Sluit deze melding