Werkveld - Genehmigungen

Meldung im Rahmen der Aktivitätenverordnung: BARIM

Diese Seite ist nur auf Niederländisch erhältlich.


Barim

Barim is een afkorting voor het Besluit algemene regels voor inrichtingen mileubeheer. De semi-officiële benaming voor dit besluit is Activiteitenbesluit. Dit besluit is sinds 1 januari 2008 van kracht en is gebaseerd op de Wet milieubeheer (Wm). In het besluit zitten algemene regels voor bedrijven die onder de Wm vallen en voorheen een milieuvergunning nodig hadden. 

Onze adviseurs hebben ervaring met het melden van diverse soorten bedrijven in het kader van het Activiteitenbesluit. Ze weten welke zaken gemeld moeten worden en op welke manier dit moet worden gedaan.

Mehr Infos?
Herr ing. H.N.J.M. (Hub) Steins Adviseur milieu en ruimtelijke ontwikkeling / Juridisch adviseur 06 - 20 39 78 03
hsteins@aelmans.com
Herr ing. H.N.J.M. (Hub) Steins
 
Sehen Sie das gesamte Team Genehmigungen ›


Aelmanstuinbouw.com maakt gebruik van cookies. Sluit deze melding